Кривично, прекршајно и право привредних преступа

Пружамо услуге заступања клијената у кривичним, прекршајним и поступцима поводом привредних преступа.

Адвокати адвокатске канцеларије „Огњановић и партнери“ су стекли посебна знања за заступање малолетних учиниоца кривичних дела. Везано за кривични поступак пружамо следеће услуге:

  • иницирање кривичних поступака, односно подношење кривичних пријава и приватних тужби;
  • заступање окривљеног у свим фазама поступка;
  • изјављивања жалбе и ванредних правних лекова;
  • заступање оштећеног у кривичном поступку;
  • заступање у поступцима накнаде штете због неоснованог лишења слободе;
  • заступање у поступцима пуштања осуђеног на условни отпуст;
  • заступање у поступцима за изрицање јединствене казне за дела учињена у стицају.