Надокнада штете

Адвокатска канцеларија „Огњановић и партнери“ пружа својим клијентима услуге заступања клијената у споровима поводом надокнаде штете, како материјалне тако и нематеријалне.

Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).

Омогућавамо нашим клијентима да на најефикаснији начин уз најмање трошкове наплате било коју врсту штете коју су претпрпели.

Пружамо услуге клијентима у односима са осигуравајућим друштвима поводом штете настале услед саобраћајне незгоде, за нематеријалну штету насталу за претрпљене физичке болове, за претрпљене душевне болове због умањења животне активности, наружености, повреде угледа, части, слободе или права личности и смрти блиског лица.