Наплата потраживања

Заступамо клијенте у извршном поступку, односно покрећемо поступак принудне наплате потраживања, како на основу извршне тако на основу веродостојне исправе.

С тим у вези блиско сарађујемо са јавним извршитељима и омогућавамо нашим клијентима да на најбржи начин дођу до свог новца.

С обзиром на то да нам је интерес клијента на првом месту, настојимо да поступак по могућности решимо мирно, те пружамо нашим клијентима услуге слања опомене пред утужење и посредујемо у договорима везано за наплату потраживања.