Непокретности

Пружамо клијентима правне савете везано за сваку врсту пословања која се односи на непокретности.

Сачињавамо уговоре о купородаји непокретности, уговоре о поклону, уговоре о закупу непокретности. Спроводимо поступак физичке деобе непокретности и учествујемо у решавању спорних питања између сувласника на непокретностима.

Поседујемо богато искуство у области легализације непокретности и сарађујемо са тимом стручњака из различитих области, а све у циљу решења могућих спорних питања које могу настати у поступку легализације.